Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

รายชื่อนักเรียน 1/58

แบบเขียนโครงสร้างรายวิชา

แนวปฏิบัติขอเอกสารงานทะเบียน

แบบขอลาออก-ขอย้าย

แบบสำรวจขาดเรียนเกิน

ปกข้อสอบ

 

     ปย1

แบบ กลุ่มสาระ

รวมบริหาร ปย.1

รวมสาระ ปย.1

แบบฟอร์มปย.1

     ปย2

รวมบริหารปย.2

รวมสาระปย.2

แบบฟอร์มปย.2

บริหารวิชาการ_อังกฤษ

บริหารวิชาการ_ภาษาไทย

บริหารวิชาการ_คณิตศาสตร์

บริหารวิชาการ_พละ

บริหารวิชาการ_ศิลปะ

บริหารวิชาการ_วิทยาศาสตร์

บริหารวิชาการ_การงาน

บริหารวิชาการ_สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

      ผลงานครู

บทคัดย่อ เผยแพร่ของรองภิญโญ

บทคัดย่อ เผยแพร่ผลงานของ ครูมุกดา ใจรักษา animated-new-image-0026

ผลงานครูมุกดา ใจรักษา animated-new-image-0026

แหล่งข้อมูลวิชาการ

เอกสารวิชาการ
+ แบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
+ แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
Revised_Blooms_Taxonomy
การประชุมปฏิบัติการ
ตัวอย่างรายงานการวิจัย

ตัวอย่างรายงานวิจัย
E1_E2แบบที่1
E1_E2แบบที่ 2

แบบโครงสร้างรายวิชา.doc

ทฤษฎีการเรียนรู้

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ แบบที่ 1
การสอนแบบ 4 MAT
วิธีสืบเสาะหาความรู้
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
การสอนแบบซิปปา
การสอนแบบผังมโนมติรูปตัววี
การสอนโดยใช้แผนที่ความคิด
การสอนแบบทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์
การสอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า

รวมลิงค์

 

สาระน่ารู้...

ข่าวด่วน...

Loading… Loading feed

 

ประชาสัมพันธ์

+++ ประกาศ +++

+ เรียนสมาชิกทุกท่าน เว็บไซต์นี้ จะปิดดำเนินการ วันที่ 30 กันยายน 2559 แจ้งสมาชิก

   เพื่อโปรดสำเนาข้อความ วีดีทัศน์ หรือข้อมูล ที่ยังจำเป็นต้องใช้งาน หากเว็บไซต์ถูก

   ปิดแล้ว จะไม่สามารถสำรองข้อมูลได้อีก 

+ นักเรียนคนใหนที่เป็นบุตรหลาน เกษตรกร ต้องการขอรับทุนการศึกษาจาก ธกส.

   ให้ไปขอรับแบบฟอร์ม ได้ที่ ธกส. โดยมี เงื่อนไข คือ เรียนดี ยากจนและเป็นบุตรหลาน            เกษตรกร animated-new-image-0026

+ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

    รายละเอียดanimated-new-image-0026

ปฏิทินงานวิชาการ

ปฏิทินงานวิชาการและทะเบียนวัดผล

  10      พฤษภาคม  2559      - ประชุมครู (ห้องราชพฤกษ์)

11 - 13 พฤษภาคม  2559       - นักเรียน ม.1 - ม.4 ปรับสภาพนักเรียน

                                           *11 พ.ค.ชุดนักเรียน

                                            *12 พ.ค.ชุดพละ

                                            *13 พ.ค.ชุดนักเรียน

  11      พฤษภาคม  2559       - นักเรียน ม.1 - ม.4 รับสมุดที่ร้านค้าสวัสดิการ

  12      พฤษภาคม  2559       - นักเรียน ม.2 - ม.5 รับสมุดที่ร้านค้าสวัสดิการ

  13      พฤษภาคม  2559       - นักเรียน ม.3 - ม.6 รับสมุดที่ร้านค้าสวัสดิการ

  12      พฤษภาคม  2559       - ส่งผลเรียนซ้ำ นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น

  11      พฤษภาคม  2559        - อนุมัติจบ ม.3 และ ม.6 ไม่พร้อมรุ่น

  16      พฤษภาคม  2559        - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559

   2    เมษายน  2559                  - ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 animated-new-image-0026

   3    เมษายน  2559                  - ประกาศผลและรายงานตัว ม.4

   9    เมษายน  2559                  - มอบตัว ม.1

   10    เมษายน  2559                 - มอบตัว ม.4

วีดิทัศน์โรงเรียน

+  การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม {คลิ๊กชมวีดิทัศน์} animated-new-image-0026

+  อยากรู้จัก KHTP ต้องดู            {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  ๓๗ ปีคืนสู่เหย้า ข.ท.พ            {คลิ๊กชมวีดิทัศน์} 

+  เขาทรายรำลึก                       {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  สถานศึกษาพอเพียง               {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  มอบให้ครูมะเดี่ยว                   {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  โรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการ      {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

ทำความรู้จักกันก่อน (อ่านซักนิด!!!)

       เว็บไซต์นี้ เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 และอบรมครูทั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู นักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป สมาชิกทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และความเคลื่อนไหวต่างๆ เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลทางวิชาการ และใช้ ICT ให้สอดคล้องเหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21

       ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน โปรดใช้ข้อความสุภาพ มีมารยาทในการใช้บริการ และใช้เว็บไซต์นี้อย่างสร้างสรรค์ หากมีสมาชิกโพสต์ข้อความ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น ท่านจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก พบปัญหาการใช้งานแจ้ง khtp.school@gmail.com

       ผู้สมัครสมาชิกใหม่ โปรดระบุชื่อจริง สกุลจริง เป็นภาษาไทย เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปหน้าตรงที่เห็นหน้าชัดเจน หากท่านใช้นามแฝง จะไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานศึกษา

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

หนังสือราชการ สพฐ.

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

---------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ฉบับปรับปรุง)

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รายการครูมืออาชีพ จาก Thai Teacher TV

Loading… Loading feed

ข่าวการศึกษาจาก ครูไทย

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on Khaosai Thapklo Phittaya School.

  Sign Up

   
   
   

  Members

  Facebook -Khtp

  Forum

  Why learning English is important?

  Started by Krupanadda. Last reply by Krupanadda Oct 31, 2014. 1 Reply

  My profile

  Started by Thanachok Sangkeaw May 19, 2014. 0 Replies

  Hello T

  Started by kanokwan rugfang May 18, 2014. 0 Replies

  Helloo Teacher

  Started by พร้อมพรรณ ขุนทอง. Last reply by พร้อมพรรณ ขุนทอง May 18, 2014. 1 Reply

  Helloo Teacher

  Started by พร้อมพรรณ ขุนทอง May 18, 2014. 0 Replies

  Latest Activity

  ติดต่อเรา

  โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

  11 หมู่ 1 ตำบลเขาทราย

  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

  โทรศัพท์ : 056-649371

  โทรสาร : 056-649285, 056-649371

  สายตรงผู้อำนวยการ : 056-649123

  งานทะเบียน : 056-649372

  เว็บไซต์ : www.khtp.ac.th

  E-mail : khtp2010@gmail.com

  © 2016   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   Powered by

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service