Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แหล่งข้อมูลวิชาการ

เอกสารวิชาการ
+ แบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
+ แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
Revised_Blooms_Taxonomy
การประชุมปฏิบัติการ
ตัวอย่างรายงานการวิจัย

ตัวอย่างรายงานวิจัย
E1_E2แบบที่1
E1_E2แบบที่ 2

แบบโครงสร้างรายวิชา.doc

ทฤษฎีการเรียนรู้

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ แบบที่ 1
การสอนแบบ 4 MAT
วิธีสืบเสาะหาความรู้
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้
การสอนแบบซิปปา
การสอนแบบผังมโนมติรูปตัววี
การสอนโดยใช้แผนที่ความคิด
การสอนแบบทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์
การสอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า

รวมลิงค์

 

สาระน่ารู้...

ข่าวด่วน...

Loading… Loading feed

 

ประชาสัมพันธ์

+  ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนและผู้ให้ความร่วมมือทุกท่าน ในการดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ประจำปีการศึกษา 2557 ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม มีรายนามดังนี้ ...

     1. คุณสมบัติ  ศรีโปฎก  บริจาคเงินสนับสนุน 1,000 บาท

     2. คุณสมพร  ยอดภีระ  บริจาคเงินสนับสนุน 1,000 บาท

     3. คุณดารินทร์  ก้อนแก้ว  บริจาคเงินสนับสนุน 500 บาท

     4. คุณอมรวรรณ  (ณัฐศรัลย์)  ประเสริฐสังข์  บริจาคเงินสนับสนุน 500 บาท

     จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ...

+  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

    คลิกรายละเอียด    ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 57 

+ หนึ่งในศิษย์เก่า ขทพ.ที่อยากให้น้องๆ รู้จัก นายทศพล  อ่อนศรี รายละเอียด

ความรัก ไม่จำเป็นต้องบอก

บ่อยครั้ง ที่ปากไม่ตรงกับใจ โฆษณาดีๆ สื่อความรักจากพ่อ

ปฏิทินงานวิชาการ

12 ส.ค 57        - หยุดวันแม่

29 ส.ค 57        - ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและคะแนน

22-26 ก.ย 57   - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/57

30 ก.ย 57        - ส่ง ปพ.5 ที่พิมพ์แล้ว

1 ต.ค 57          - ส่งผลการเรียนในโปรแกรม STUDENT 51

2 ต.ค 57          - ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและคะแนน

                      - ส่งสมุดกิจรรม

3 ต.ค 57          - ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/57

                      - สอบแก้ตัวนักเรียนที่จะขอย้ายโรงเรียน

7 ต.ค 57          - ส่ง GPA 5 ภาคเรียน

10 ต.ค 57        - ปิดภาคเรียนที่ 1

วีดิทัศน์โรงเรียน

+  อยากรู้จัก KHTP ต้องดู            {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  ๓๗ ปีคืนสู่เหย้า ข.ท.พ            {คลิ๊กชมวีดิทัศน์} 

+  เขาทรายรำลึก                       {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  สถานศึกษาพอเพียง               {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  มอบให้ครูมะเดี่ยว                   {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

+  โรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการ      {คลิ๊กชมวีดิทัศน์}

ทำความรู้จักกันก่อน (อ่านซักนิด!!!)

       เว็บไซต์นี้ เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 และอบรมครูทั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู นักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป สมาชิกทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และความเคลื่อนไหวต่างๆ เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลทางวิชาการ และใช้ ICT ให้สอดคล้องเหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21

       ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน โปรดใช้ข้อความสุภาพ มีมารยาทในการใช้บริการ และใช้เว็บไซต์นี้อย่างสร้างสรรค์ หากมีสมาชิกโพสต์ข้อความ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น ท่านจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก พบปัญหาการใช้งานแจ้ง khtp.school@gmail.com

       ผู้สมัครสมาชิกใหม่ โปรดระบุชื่อจริง สกุลจริง เป็นภาษาไทย เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปหน้าตรงที่เห็นหน้าชัดเจน หากท่านใช้นามแฝง จะไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานศึกษา

Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

หนังสือราชการ สพฐ.

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

---------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ฉบับปรับปรุง)

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Facebook Khtp School

Loading… Loading feed

รายการครูมืออาชีพ จาก Thai Teacher TV

Loading… Loading feed

ข่าวการศึกษาจาก ครูไทย

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on Khaosai Thapklo Phittaya School.

  Sign Up

   
   
   

  Members

  Facebook -Khtp

  Forum

  My profile

  Started by Thanachok Sangkeaw May 19. 0 Replies

  Hello T

  Started by kanokwan rugfang May 18. 0 Replies

  Helloo Teacher

  Started by พร้อมพรรณ ขุนทอง. Last reply by พร้อมพรรณ ขุนทอง May 18. 1 Reply

  Helloo Teacher

  Started by พร้อมพรรณ ขุนทอง May 18. 0 Replies

  ลองงานๆ

  Started by ♥♀→☻status☻boongntawee♥. Last reply by ♥♀→☻status☻boongntawee♥ Feb 19. 1 Reply

  ติดต่อเรา

  โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

  11 หมู่ 1 ตำบลเขาทราย

  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

  โทรศัพท์ : 056-649371

  โทรสาร : 056-649285, 056-649371

  สายตรงผู้อำนวยการ : 056-649123

  งานทะเบียน : 056-649372

  เว็บไซต์ : www.khtp.ac.th

  E-mail : khtp2010@gmail.com

  © 2014   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   Powered by

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service