Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

All Blog Posts (804)

How to grow tomatoes

สวัสดีค่ะคุณครูๆเพื่อนและผู้อ่านทุกท่าน กลุ่ม2 ได้ปลูกต้นมะเขือ เป็นรายงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก และศัพท์อังกฤษอีกมากมาย…

Continue

Added by อัจจนา ประเสริฐสิทธิ์ on November 19, 2015 at 4:00pm — No Comments

How to Grow Been

กลุ่มที่ 1

เสนอ อาจารย์ประยงค์ นามวงค์

จัดทำโดย…Continue

Added by หนึ่งฤทัย สมพงษ์ on November 18, 2015 at 4:30pm — No Comments

Herbs from our Village เสนอ ครูประยงค์ นามวงษ์

Herbs from our Village

เสนอครูประยงค์ นามวงษ์

Continue

Added by สุรศักดิ์ ศาลาการ on November 17, 2015 at 5:00pm — No Comments

Herbs from our Village

สวัสดีครับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Herbs from our Village อยู่ในรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นหน่วยการเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ศึกษาข้อมูลได้เลยครับ…Continue

Added by ปรัตถกร อินจาด on November 14, 2015 at 6:30pm — 1 Comment

How to grow lettuce

คำนำ

รายงานของดิฉันคือ ปลูกผักกาดขาว และพวกดิฉันได้ทำการเสนอวิธีการปลูกผักกาดขาว วิชาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ได้บอกขั้นตอนวิธีการปลูก ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างดังนี้…

Continue

Added by ฐิติพร คำหล้า on November 13, 2015 at 6:00pm — 1 Comment

ZZZ

สวัสดีค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Herbs from our Village อยู่ในรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นหน่วยการเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทย สิ่งสำคัญในการทำงานกลุ่มคือ นักเรียนต้องวางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจและให้ความร่วมมือ การทำงานให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนส่งงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ศึกษาข้อมูลได้เลยค่ะ…

Added by kruprayong on November 13, 2015 at 10:00am — No Comments

Herbs from our Village

Herbs from our Village

เสนอ

ครูประยงค์ นามวงษ์…

Continue

Added by นาฏรี แข็งธัญกรณ์ on November 12, 2015 at 7:00pm — 2 Comments

Herbs from our Village เสนอ

Herbs from our Village

เสนอ Continue

Added by รัตนสิน โพพา on November 12, 2015 at 5:00pm — No Comments

การปลูกมะละกอ

สวัสดีเพื่อนๆและอาจารย์กลุ่มของฉัน
ฉันได้ทำเรื่อง การปลูกต้นมะละกอเชิญรับชมได้เลยคะ

The papaya tree
1.Tillage pit.
2.Put the seeds into the soil.
3.Filling the soil into the grave .
4.Reduce water wet.
5.From growing up.
6.Flower.
7.As a result, output growth.

Added by อนันต์ แก้วอุดร on November 11, 2015 at 6:30pm — No Comments

How to grow Brinjal

สวัดดีค่ะเพื่อนๆุคุณครูและทุกๆคนวันนี้ผมจะมาสาธิตการปลูกต้นมะเข็อเปราะ

Added by นพมาศ สีมา on November 11, 2015 at 6:30pm — No Comments

A Thai Herb from our Village

Added by มาลินรัตน์ โตแป้น on November 10, 2015 at 2:29pm — No Comments

Herbs from our Village

สวัสดีครับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Herbs from our Village อยู่ในรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นหน่วยการเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ศึกษาข้อมูลได้เลยครับ

จัดทำโดย ม1/1กลุ่มIndonesia…Continue

Added by ภาณุมาศ ศรีเมือง on November 9, 2015 at 8:00pm — No Comments

A Thai Herb from our Village

Added by จันทกร ประกาศพร on November 6, 2015 at 2:24pm — No Comments

A Thai Herb from our VillageHerbs from Grace Watersเสนอ…

Continue

Added by วราภรณ์ สมพร on November 5, 2015 at 7:30pm — No Comments

Continue

Added by รัญชิดา อุตอามาตร on September 25, 2015 at 7:53pm — 3 Comments

ASEAN National Costumes

สวัสดีครับพวกเรากลุ่มphilippinesจะมานำเสนองานเรื่องASEAN National Costumes

1.ประเทศไทย

สำหรับสุภาพสตรีคือชุดไทยจักรี เป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน…

Continue

Added by ธีรวัฒน์ กองคำ on February 6, 2015 at 6:29pm — No Comments

National Costumes of ASEAN Member States

สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม Laos จะนำเสนอเรื่องชุดประจำชาติอาเซียน เชิญชมครับ

ชุดประจำชาติบรูไน

ชุดประจำชาติกัมพูชา

ชุดประจำชาติอินโดนีเซีย

ชุดประจำชาติสปป.ลาว

ชุดประจำชาติมาเลเซีย

ชุดประจำชาติเมียนมาร์

ชุดประจำชาติฟิลปปินส์

ชุดประจำชาติสิงคโปร์

ชุดประจำชาติของประเทศไทย

ชุดประจำชาติเวียดนาม

เสนอ

อาจารย์ ประยงค์ นามวงษ์

จัดทำโดย

ด.ช ธนากร จันทร์หอม เลขที่5

ด.ญ วิภาวรรณ หมื่นสุข เลขที่28

ด.ญ สุขนา กสิวัฒน์…

Continue

Added by ธนกร จันทร์หอม on January 14, 2015 at 7:30pm — No Comments

ASEAN National Food

สวัสดีครับ พวกเรากลุ่มPhilippines จะมานำเสนอเรื่องอาหารประจำชาติอาเซียน ขอเชิญชมครับ…Continue

Added by กฤษณะ เชวงวทัญญู on December 13, 2014 at 10:00am — No Comments

3. ASEAN Charter

สวัสดีเพื่อนๆ…..ทั้งหลาย พวกเรามาจากกลุ่ม MALAYSIA ทำรายงายเรื่อง 3เสาหลักอาเซียน ขอเชิญรับชมได้เลย……………

เสาหลักอาเซียน…

Continue

Added by กิตติศักดิ์ เขียวสมุทร on December 6, 2014 at 9:00am — No Comments

Members

Facebook -Khtp

© 2015   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service