Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ " ห้องสวย น่าเรียน "

โครงการ " ห้องสวย น่าเรียน "

ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553
คณะกรรมการนักเรียน จะมีการแจกป้ายประกาศให้กับห้องเรียนที่สะอาดที่สุด โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

อันดับที่ 1 ป้ายประกาศ " ห้องสวย น่าเรียน ระดับดีเลิศ "

อันดับที่ 2 ป้ายประกาศ " ห้องสวย น่าเรียน ระดับดีเยี่ยม "

อันดับที่ 3 ป้ายกระกาศ " ห้องสวย น่าเรียน ระดับดี"

โดยการแข่งขัยประกวดห้องเรียนครั้งนี้ จะตัดสินในรวมกันทุก ๆ ห้องไม่แบ่งช่วงชั้น
เกณฑ์ในการตัดสิน
- ความสะอาดในห้องเรียน 3 2 1
- ความเป็นระเบียบของโต๊ะ เก้าอี้ 3 2 1
- การจัดบอร์ดสวยงาม 3 2 1
- ความสะอาดบริเวณหน้าห้อง 3 2 1

ท้ายนี้ ! พวกเราคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2553 ,,ขอให้น้อง ๆ ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนให้น่าอยู่ แล้วเดือนหน้าเราจะมีประกวดกันอีกครั้งว่าใคร จะได้ป้ายประกาศ " ห้องสวย น่าเรียน " เป็นห้องต่อไป

Views: 2312

Comment

You need to be a member of Khaosai Thapklo Phittaya School to add comments!

Join Khaosai Thapklo Phittaya School

Comment by Lopanan Inchidjui on September 18, 2010 at 8:59pm
6/1 ต้องคู่กับ อันดับที่ 1 ป้ายประกาศ " ห้องสวย น่าเรียน ระดับดีเลิศ "

^^

Members

Facebook -Khtp

© 2016   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service